logo-hostel filip

Regulamin

·         Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00.

·         W hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00-7:00. W tym czasie w pokoju nie mogą przebywać osoby niezameldowane.

·         Zachowanie gości nie powinno  zakłócać  pobytu innych mieszkańców.

·         Możemy odmówić dalszego pobytu osobie niestosującej się do zasad znajdujących się w regulaminie.

·         Zakazuje się wprowadzania zwierząt domowych bez wcześniejszego uzgodnienia.

·         Gość wynajmujący pokój ponosi materialną odpowiedzialność za zniszczenia urządzeń znajdujących się na wyposażeniu.

·         Jakiekolwiek usterki prosimy zgłaszać do recepcji w dniu przyjazdu.

·         Za zgubienie kluczy  zostanie pobrana opłata wysokości 150 zł.

·         Odwołanie rezerwacji może nastąpić bez kosztowo 24h przed terminem przyjazdu.

W przypadku późniejszego odwołania rezerwacji zaliczka nie zostanie zwrócona.

·         Przy wymeldowaniu należy zwrócić klucze do recepcji.

·         Rzeczy pozostawione w pokoju po jego opuszczeniu będą przechowywane  przez 30 dni.

po upływie tego czasu.

·         W przypadku złamania któregoś z punktu regulaminu, skutkującego wezwaniem ochrony, gość zostanie obciążony kosztami.

·         W pokoju obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA TYTONIU. Za złamanie tego zakazu będzie egzekwowana kara finansowa w wysokości 200 zł.

·          Chęć przedłużenia pobytu należy zgłosić przed zakończeniem doby hotelowej. Zgoda na przedłużenie jest zależna od dostępności pokoi.

·         Hostel nie odpowiada za awarie i ich skutki niezależne od nas.

·         Hostel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu bądź  innego pojazdu należącego do gościa.